top of page

Jednou se narodíš. (minulost) | Jednou zemřeš. (budoucnost) | Jednou jsi ve spolku. (přítomnost)
 

Co jsme:
Spolek Jednou z. s. je spontánní uskupení čtyř tvůrčích lidí.
Tvorba, autorství, divadlo.
To nás spojuje.
Chceme tvořit společně.
Jednou.


Spolková činnost Jednou z. s. navazuje na autorské projekty každého z členů (i externích spolupracovníků). Předsedkyní spolku je Tereza Agelová, která se rozhodla jej založit. Spolek svou tvorbou volně navazuje na autorské projekty Terezy Agelové: Pozwól mi (česko-polský film, postoupil na celostátní festival České vize), Jako ty, mami (Cena Evalda Schorma za rok 2019), Asi.milování a Dvě čárky (1. a 2. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma v roce 2020).

jednou, z.s.
Za Humny 424
747 64 Velká Polom

 

Více informací najdete na webu divadla.

bottom of page